logo streetcarecompany

Mobiel device

StreetCareCompany BV is strategisch partner van EasyGIS BV. Om optimaal in de behoeftes van relaties te voorzien,  werken we nauw met elkaar samen. We maken gebruik van de technische oplossingen die EasyGIS de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld en aan StreetCareCompany ter beschikking stelt. Daarbij is een specifiek door EasyGIS ontwikkeld mobiel device, een onmisbaar hulpmiddel bij het vastleggen van kenmerken van objecten/trajecten in de openbare ruimte.

Streetcare device

Een slim mobiel inventarisatie hulpmiddel met unieke software. Dankzij een meerkeuze menu kunnen op basis van uw wensen en behoeftes alle relevante gegevens van een object of traject eenvoudig worden vastgelegd. Deze gegevens komen real-time beschikbaar in het beheerplatform. U kunt desgewenst via een exportbutton een dataset verkrijgen van het geïnventariseerde areaal ten behoeve van uw eigen systemen (CVS, Excel, KML, GPX of ESRI Shapefile). Of uiteraard gebruik maken van het
EasyGIS-beheerplatform.

Meer weten? Neem contact op