logo streetcarecompany

Enkele projecten

 • Digitaliseren belijning & markering en vaststellen hoeveelheid en soort markeringsverf voor een middelgrote gemeente in Zeeland.
 • RVV areaal in kaart brengen voor een aantal provinciale wegen incl. lange termijn adviesrapport voor onderhoud en vervanging.
 • Milieu-zones gedigitaliseerd incl. juridisch adviesrapport voor een gemeente in Noord-Holland
 • Ondersteuning bij het in kaart brengen van ruiterpaden voor een provincie.
 • In kaart brengen van bruine, blauwe en groen/witte strokenborden voor een gemeente in de provincie Limburg
 • Herijking van een toeristische fietsroute voor een gemeente in Limburg
 • Vastleggen onderhoudsstatus autobewegwijzering (blauw) voor een gemeente in de provincie Zuid-Holland
 • In kaart brengen toeristische bebording van een gemeente in de provincie Noord-Brabant
 • Inventariseren van straatnaamborden voor een gemeente in de provincie Utrecht
 • Herijken parkeerbewegwijzering voor een gemeente in Limburg
 • Onderhouds- en herstelrapportage inclusief budgetrichtlijnen voor RVV borden
 • Adviesrapport doelomschrijvingen bewegwijzeringsborden voor een gemeente in de provincie Zuid-Holland

Meer weten? Neem contact op