logo streetcarecompany

Disclaimer

Auteursrechten website

De website streetcarecompany.com en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De inhoud van deze website wordt regelmatig geactualiseerd, aangepast en aangevuld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. StreetCareCompany BV geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen, medisch en/of lichamelijk advies) van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid

StreetCareCompany BV is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks of verwijzingen naar andere websites. StreetCareCompany BV zal er alles aan doen de veiligheid van deze website optimaal te borgen, maar biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij StreetCareCompany BV of een van haar partners. Zonder schriftelijke toestemming van StreetCareCompany BV is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Romundo Participaties B.V.
H.O.D.N. StreetCareCompany
Zwaenenstede 23
5221 KB Den Bosch
E: info@streetcarecompany.com
T: +31 621 246 303