logo streetcarecompany

Claims verkeersborden

Claims ontstaan vaak als gevolg van een onjuist verkeersbordenareaal en/of wegmarkeringen op de desbetreffende kruispunten of wegvakken. Vaak ontstaan door onbedoelde ‘wildgroei’ vanuit het verleden. Wij zorgen voor een actueel digitaal inzicht en overzicht van uw verkeersborden-areaal en/of wegmarkeringen. Doen daarnaast desgewenst een check op de aanwezigheid van de juiste verkeersbesluiten. En stellen we een verkeerskundig adviesrapport op met aanbevelingen ter voorkoming van claims.

Meer weten? Neem contact op

claims verkeersborden