logo streetcarecompany

Advies bij overbebording

In toenemende mate is er sprake van overbebording. Een vaak door wildgroei ontstane opeenhoping van te veel verkeersbordenaanbod binnen een relatief klein wegvak. Dat maakt het voor de weggebruiker erg lastig, zo niet onmogelijk, om binnen een kort tijdsbestek tijdens het rijden alle relevante bordinformatie tot zich te nemen. Wij brengen het verkeersborden-aanbod voor u in kaart en brengen advies uit over de te saneren borden.

Meer weten? Neem contact op

verkeersborden